Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SAB/Bd 13/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-09-22

trudniła się wystawianiem tzw. 'pustych faktur'. Stąd, w świetle ujawniających się nowych okoliczności w toku równolegle prowadzonych postępowań, które są ściśle powiązane...
' oraz firmy wystawiające 'puste faktury' implikowała w kolejnych fazach postępowania podatkowego rozszerzanie zakresu oraz ilości czynności podejmowanych ze strony organu...