Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Wa 58/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

i została wpisana do Bazy Podmiotów Szczególnych jako podmiot uczestniczący w procederze pozorów funkcjonowania przedsiębiorstwa i wystawiający tzw. puste faktury., Pismem z 15...
następnie sprzedany w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla spółek P s.r.o. oraz S. z siedzibą Republice Czeskiej. Obrót udokumentowany został fakturami...

I SAB/Gd 11/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

i ograniczały się do wystawiania pustych faktur. Jeszcze raz należy podkreślić, że gromadzenie i analiza materiału dowodowego nie może ograniczać się wyłącznie do badania...
źródłowych: rejestrów VAT, faktur, umów z kontrahentami, protokołów odbioru, CMR, specyfikacji, historii rachunku bankowego, ewidencji środków trwałych. Wezwano...

I SAB/Łd 10/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-06

te były jedynie wystawcami tzw. pustych faktur na rzecz A. G.. Natomiast, w przypadku gdy do transakcji doszłoby w rzeczywistości, decyzje organów podatkowych, winny rozwiać...
naliczonego z faktur wystawionych przez A spółkę z o. o. w W. oraz od B w W.. W zakresie podatku należnego ustalono, iż w lutym oraz w marcu 2013 r. A. G. w rejestrze...

I SAB/Łd 11/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-06

do transakcji kupna - sprzedaży, czy też firmy te były jedynie wystawcami tzw. pustych faktur na rzecz A. G.. Natomiast, w przypadku gdy do transakcji doszłoby w rzeczywistości...
VAT za sporny okres. Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż A. G. dokonał odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez wskazane w odpowiedzi na skargę podmioty...

I SAB/Łd 9/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-13

. przyjęto ocenę, że ww. spółka nie prowadziła rzeczywistej działalności gospodarczej, a jedynie wystawiała 'puste' faktury mające tworzyć pozory rzeczywistych zdarzeń...
. Szczegółowo wymienił faktury VAT, na podstawie których skarżąca odliczyła podatek naliczony. Wymienił wystawców tych faktur, daty, numery, przedmiot i wartość sprzedaży...

III SAB/Wa 35/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-30

były jedynie 'puste' faktury dokumentujące fikcyjne transakcje. Opierając się na dokonanych dotychczas ustaleniach, NUS zauważył, że wobec Skarżącej zachodzi podejrzenie...
handlowych A. wraz z zestawieniem faktur (1 plik),, e) uzupełnienie wniosków i uwag agentów handlowych A. do zestawienia faktur (1 plik)., Strona wniosła...