Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

II SAB/Kr 88/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-03

nie posiada gospodarstwa rolnego. Obiekt w Z. stoi pusty, nie jest wynajmowany od 26 września 2004 roku. Skarżąca utrzymuje lokale, w których nadal prowadzi działalność...
przynosi prowadzona działalność., Skarżąca podała wysokość ponoszonych wydatków, lecz nie przesłała żadnego rachunku, czy faktury na potwierdzenie tych danych. Orzekający...