Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Wa 11/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-12

. z o. o. w rzeczywistości nie prowadzili działalności gospodarczej, zaś ich rola ograniczała się jedynie do wystawiania i wprowadzania do obrotu prawnego tzw. 'pustych...
, na podstawie faktur VAT wystawionych przez te podmioty. Towary w postaci złota próby 999 Skarżący dostarczył i rozliczył w deklaracji za styczeń 2014 r. w ramach...

I SAB/Po 3/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-31

do zwrotu wynika z faktur dokumentujących rzeczywiste transakcje dostaw, czy też Spółka uczestniczy w obrocie pustymi fakturami. Czynności organu prowadzone w ramach...
dostawę bądź eksport towarów oraz kwota podatku naliczonego wykazanego w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2013 r. wynika z faktur dokumentujących kwoty należności...

I SAB/Kr 13/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-19

, który wynikał z tzw. pustych faktur VAT, tj. faktur niepotwierdzających faktycznych zakupów., Abstrahując od okoliczności sprawy, należy także zauważyć, że niniejszą skargę...
u.p.t.u podatek VAT, podlegający wpłacie do urzędu skarbowego w kwocie 1.610 zł z tytułu faktury VAT wystawionej w maju 2012r. oraz w kwocie 31.775 zł z tytułu faktur VAT...

II SAB/Ol 55/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-25

na wskazany adres e-mailowy, zawierającego: datę zawarcia umowy, numer umowy (w przypadku braku standardowej umowy pisemnej - numer faktury bądź innego dokumentu potwierdzającego...
rejestr umów z lat 2014, 2015 oraz z pierwszego kwartału 2016 r. Załączył również rejestr faktur, który, jak wyjaśnił, stanowi dokument wewnętrzny ZDZiT, zawierający...