Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wr 11/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-06

od podmiotów nieistniejących lub działających dla pozoru oraz wystawiający 'puste faktury' dla innych podmiotów. Ponadto stwierdzono, że transport towaru w postaci złota...
w terminie 25 dni zwrotu VAT za ww. okres na rachunek bankowy w kwocie 2.713.433 zł. Organ podatkowy stwierdził, że rozliczenie faktur poprzez potrącenie wzajemnych...

I OSK 1332/14 - Wyrok NSA z 2015-06-19

). Zaaprobowanie stanowiska organu oznaczałoby, że w istocie to pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby...
faktur: opłaconych w ramach zamówienia 'Dostawa śródlądowych statków pasażersko-wycieczkowych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ostródzie' w ramach zadania 'Zwiększenie...

I OSK 404/14 - Wyrok NSA z 2015-01-21

, P. J. Suwaj, Tom I, Warszawa 2013). Gdyby zatem podzielić stanowisko organu, to pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się w istocie puste. Praktycznie...
, gdy odpowiedź na to pytanie brzmi 'tak', to wnosi o podanie kwot jakie zostały przeznaczone na szkolenia z rozbiciem na 2011, 2012 i 2013 rok oraz o kopie wszystkich faktur...