Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SAB/Sz 5/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-16

, w tym możliwości złożenia korekt deklaracji podatkowych w związku z ewidencjonowaniem w księgach podatkowych spółki tzw. pustych faktur, do których przyznał się P. A., w postępowaniu...

II SAB/Ol 84/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-01

wniosek o ponowne wykorzystanie informacji powodowałoby, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste (zob. wyrok WSA w Lublinie z 23 października 2018 r...
, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby zarazem jej udostępnienie w celu ponownego...