Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SAB/Wa 22/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

i wprowadzania do obrotu prawnego tzw. 'pustych' faktur VAT., Organ podatkowy wyjaśnił również, że dotychczas podjęto inne czynności takie jak: zwrócenie się 24 lipca 2015 r...
się jedynie do wystawiania i wprowadzania do obrotu prawnego 'pustych' faktur VAT., Niezależnie do tego organ podatkowy występował z kolejnymi pismami (24 lipca 2015 r. do Dyrektora Urzędu...

I FSK 453/18 - Wyrok NSA z 2018-05-29

) nie dokonały żadnych nabyć, a w konsekwencji i żadnych dostaw oleju rzepakowego. Działalność Spółki polegała na wprowadzeniu do obiegu prawnego pustych faktur...
., Wyjaśnił, że w toku kontroli podatkowych prowadzonych wobec Spółki ustalono, że faktury VAT, dokumentujące zarówno dokonane przez nią nabycia jak i dostawy oleju rzepakowego...

III SAB/Wa 18/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-13

. do 31 marca 2013 r., gdyż jak stwierdzono spółka ta wystawiła na rzecz skarżącego tzw. puste faktury VAT. Zwrócono się o następujące dokumenty celem weryfikacji rzetelności...
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1227 z późn. zm., dalej ustawa o VAT), dokonała obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w łącznej kwocie 74.537,67 zł na podstawie faktur...

I SAB/Po 1/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-12

wystawiona na rzecz wskazanej ostatnio spółki przez skarżącą została uznana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. za pustą fakturę. Omówiono okoliczności związane...
weryfikacyjnego. W dniu 19 grudnia 2013 r. spisano protokół z czynności sprawdzających, w którym stwierdzono, że w dokumentacji skarżącej znajdują się faktury wystawione...