Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SAB/Wa 4/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-18

przekazywane były jedynie 'puste' faktury dokumentujące fikcyjne transakcje. Podmioty dokonujące pozorowanego obrotu towarem, którego nabywcą była Spółka, nie prowadziły...
. stwierdzono zaewidencjonowanie faktur dokumentujących sprzedaż kawy, wystawionych przez T. sp. z o.o. oraz odpowiadające im faktury sprzedaży wystawione przez Stronę na rzecz T...

III SAB/Wa 3/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-18

z dotychczasowych ustaleń wynika, że pomiędzy podmiotami przekazywane były jedynie 'puste' faktury dokumentujące fikcyjne transakcje. Podmioty dokonujące pozorowanego obrotu towarem...
zaewidencjonowanie faktur dokumentujących sprzedaż oleju rzepakowego, wystawionych przez P.H.U A. O. A., B. SP. z o.o. oraz odpowiadające im faktury sprzedaży wystawione przez Stronę...

I SAB/Po 5/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-08

towarów. Przyjęty przez Podatnika schemat działania polegał na przefakturowywaniu wartości 'pustych faktur' na kolejne podmioty. Skarżąca w okresie od czerwca do sierpnia...
przesłała do organu w grudniu 2016 r. Z tego zestawienia wynikały m.in. numery faktur, dane kierowców, przyporządkowane im daty i godziny transportu (moment przejazdu...

II SAB/Go 17/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-27

o ponowne wykorzystanie informacji powodowałoby, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby...
podwykonawcami ze wskazaniem:, - podmiotu na rzecz którego dokonano zapłaty,, - daty zapłaty,, - kwoty zapłaty,, - oznaczenia, której faktury wystawionej przez generalnego...