Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1301/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-29

., Niezależnie od tego, zgodzić się należy ze skarżącą, że w treści wniosku nie wskazywano wprost na okoliczność wystawiania tzw. pustych faktur przez współpracujących z nią agentów...
jakiejkolwiek usługi w tym zakresie, tak więc wystawiona przez agenta na rzecz skarżącej pierwotna faktura ma charakter faktury pustej (nie dokumentującej rzeczywistych...

III SA/Wa 1852/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-20

, np. tzw. pustą fakturą), lub poniesiony bez intencjonalnego związku z przychodem, może zostać za taki koszt uznany. Ewentualność wspomnianej pomyłki - w obydwie strony...
nabywania towarów i usług są z kolei dokumentowane przede wszystkim fakturami VAT, w tym korygującymi, wystawianymi przez kontrahentów w wersji papierowej...

I SA/Gd 1261/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-14

podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatku dla usług transportu towarów z portu morskiego do odbiorcy w Polsce lub innym kraju UE, transportu pustych...
od towarów i usług. Wnioskodawca nie posiada wiedzy czy i w jakim terminie towary uzyskają status wspólnotowy., 2), Wnioskodawca świadczy usługę transportu pustych...

I SA/Po 954/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-26

'uzupełnienia baku do pełna' jest wkalkulowany w cenę., Ad.6 Cena najmu nie jest różna w razie zwrotu pojazdu z bakiem pełnym lub pustym, gdyż w cenie najmu wliczone jest paliwo...
, jak i wynajmowaniem, wnioskodawca uprawniony jest do dokonywania odliczeń podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika, związanych z poniesionymi...

I SA/Gd 1262/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-14

za przekroczenie terminu odbioru kontenera z portu (tzw. demurrage), opłata za przekroczenie terminu zwrotu pustego kontenera do portu po rozładunku kontenera...
zwrotu pustego kontenera do portu po rozładunku kontenera (tzw. detention), usługi agenta celnego (sporządzenie i złożenie zgłoszenia celnego i ewentualnych innych...

I FSK 1104/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

do tego, że ich normy są puste, jest to zatem wykładnia błędna., Z powyższych względów NSA uznał, że brak jest podstaw do przypisania pojęciu dostawy świadczonej...
dziesięciodniowe lub miesięczne. Dostawy te wykonywane są na terytorium kraju, na podstawie zamówień, a po upływie okresu rozliczeniowego Spółka wystawia fakturę za całość dostaw...

III SA/Wa 592/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-05

będzie otrzymywała od ich sprzedawców, będących zarejestrowanymi podatnikami VAT, faktury z wykazanym VAT. Skarżąca na ww. fakturach figuruje jako nabywca. Następnie Skarżąca...
będzie wystawiała na rzecz podmiotów trzecich faktury dokumentujące odsprzedaż ww. usług noclegowych (tzw. refaktury), wykazując na nich VAT skalkulowany według właściwej...

I FSK 182/16 - Wyrok NSA z 2017-10-05

zakończenia najmu, ponieważ puste lokale nie są mu do niczego potrzebne, czynsze najmu spadają, a znalezienie nowego najemcy jest bardzo trudne. Wnioskodawca nie widzi...
na rzecz byłego najemcy żadnych usług i dlatego nie wystawia za najem faktur VAT. Jednocześnie wnioskodawca nie rezygnuje z utraconych korzyści i dąży do uzyskania odszkodowania...

I SA/Kr 1066/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-23

, NFZ dokonuje ich weryfikacji oraz potwierdza kwotę, na którą jest możliwe wystawienie faktury za dany miesięczny okres rozliczeniowy- na podstawie tej informacji Spółka...
wystawia na rzecz NFZ fakturę, która jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia. Spółka zaznaczyła jednak , iż w praktyce zdarza się, że liczba wykonanych przez nią świadczeń...

III SA/Wa 3286/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

na fakturach wystawianych przez Fundację na podstawie art. 106e pkt 19 ustawy o VAT., Podstawowe znaczenie dla oceny tego stanowiska Fundacji ma art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy...
, szkoły. Wynika to z tego, że usługi te są w całości finansowane ze środków publicznych i dlatego w takiej sytuacji Fundacja może wystawiać faktury zwolnione z VAT...
1   Następne >   2