Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Gl 2262/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-24

do zapłaty zaległości podatkowe za 2008r. w związku z wykorzystaniem przez podejrzanego pustych faktur., Oceniając powyższe należy stwierdzić, że zasadnie organ uznał...

I SA/Kr 36/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-07

fakturami VAT wystawionymi na Gminę, z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Wśród ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących możliwe...
dokumentuje wystawianymi na mieszkańców/kontrahentów fakturami VAT oraz rozlicza z tego tytułu podatek należny;, -wykonuje odpłatnie czynności w zakresie zaopatrzenia w wodę...

I SA/Go 94/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-15

korzystających w danym momencie z usługi przejazdu. Może zdarzyć się również tak, że żaden pasażer nie korzysta z przejazdu (autobus jedzie pusty). Nie ma to żadnego...
kursów w danym okresie, doliczając do nich dojazdy i zjazdy do i z zajezdni. Spółka wystawiać będzie Gminie miesięczne faktury VAT na kwotę wyliczonej Rekompensaty...

I SA/Kr 925/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

i dostawców fakturami VAT., Inwestorem przedsięwzięcia i użytkownikiem będzie Gmina i po zakończeniu inwestycji powstała infrastruktura będzie utrzymywana przez Gminę...
zewnętrznych wystawiane będą faktury VAT i odprowadzany podatek VAT w wysokości 8%., Wyżej wymienione jednostki budżetowe za odprowadzanie ścieków obciążane będą na podstawie not...

I SA/Go 71/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-21

pasażerów korzystających w danym momencie z usługi przejazdu. Może zdarzyć się również tak, że żaden pasażer nie korzysta z przejazdu (autobus jedzie pusty). Nie ma to żadnego...
autobusowej ilości kursów w danym okresie, doliczając do nich dojazdy i zjazdy do i z zajezdni. Spółka wystawiać będzie Gminie miesięczne faktury VAT na kwotę wyliczonej...