Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 3251/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

trenera szkolenia 'ABC Przedsiębiorczości w kwocie 1 620 zł, nr 3 - faktura nr [...] dotycząca usług szkoleniowych dla uczestników szkolenia 'Elementy rachunkowości...
i podatków w przedsiębiorczości' w kwocie 1 620 zł., nr 4 - faktura VAT nr [...] dotycząca usługi gastronomicznej - wyżywienie dla uczestników szkolenia 'ABC Przedsiębiorczości...