Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 125/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona należytej nie zachowała staranności, gdyż nie zawiadomiła IZ o zmianie miejsca realizacji...
, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży., Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu strona...

I SA/Ol 124/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

., że strona od ok. 6 miesięcy nie odbierała przesyłek pod adresem: '[...]', według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste...
umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży., Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu strona przedłożyła w dniu 11 marca 2015 r. zestawienie nowych klientów...

I SA/Ol 122/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

były puste., Według organu strona należytej nie zachowała staranności, gdyż nie zawiadomiła IZ o zmianie miejsca realizacji projektu, jak również nie dokonała zmian w KRS...
informatycznymi typu B2B (zakładano 100 szt. Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży...

I SA/Ol 121/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

nie odbierała przesyłek pod adresem: '[...]',według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona...
.). Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży. Na potwierdzenie zakładanego...

I SA/Ol 123/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

nie odbierała przesyłek pod adresem '[...]', według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona należytej...
. Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży. Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu...