Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1288/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

modyfikacjom. Normy handlowe wymagają, aby cebula wprowadzona do obrotu konsumenckiego była bez pustego i twardego szczypioru, szczypior musi być ukręcony lub czysto obcięty...
do kalkulacji pomocy winna spełniać warunki przewidziane w ww. Załączniku, powinna zatem być pozbawiona 'pustego i twardego szczypioru', nie może natomiast być pozbawiona...