Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1103/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-17

tzw. pustych faktur cechuje zawiłość czy znaczny stopień złożoności mimo, iż wartość przedmiotu sporu jest znaczna. Warto przy tym nadmienić, że w sprawach, których przedmiotem...

I SA/Gd 1104/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-04

od towarów i usług w związku z uczestnictwem w procederze tzw. pustych faktur cechuje zawiłość czy znaczny stopień złożoności mimo, iż wartość przedmiotu sporu...

II GZ 184/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-27

pustą rubrykę, natomiast odnośnie majątku podał, że posiada dom o powierzchni 50 m2, nieruchomość rolną o powierzchni 29 ha i nie posiada oszczędności., Na wezwanie Sądu...
za energię elektryczną: w okresie od 7 sierpnia do 6 października 2014 r. na kwotę [...] zł.;, - faktury VAT za usługi telekomunikacyjne z dnia 18 sierpnia 2014 r...

I SA/Sz 719/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-25

i osobach prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wnioskodawca nie wymienił żadnych osób, pozostawiając pustą rubrykę. Odnośnie do majątku, skarżący podał, że posiada...
. na kwotę [...] zł,, - faktura VAT za usługi telekomunikacyjne z 18 sierpnia 2014 r. na kwotę brutto [...] zł,, - decyzję Wójta Gminy O. z dnia [...] r. ustalającą skarżącemu...