Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Gl 453/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-27

., gdzie odmówiono mu umorzenia zadłużenia. Wskazał także, iż 'bankrut' ZUS nie mógł inaczej postąpić z jego wnioskiem, gdyż kasa ZUS 'jest pusta'. Stwierdził, że odnoszenie...
potwierdzających wysokość ponoszonych opłat eksploatacyjnych (tj. faktur VAT, rachunków)., - wyjaśnienie czy wskazana kwota wydatków oprócz opłat za media, prąd itp. obejmuje zakup...