Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 423/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

(w przypadku braku umowy), zapłaty za tzw. puste faktury. Organ wskazał, że Gmina w piśmie z 27 sierpnia 2014 r. złożyła zobowiązanie do rzeczowego wykonania zadania...
przekazana po przedłożeniu pisma/wniosku o wypłatę dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, w tym poprawnie opisanymi fakturami, protokołami odbioru...

V SA/Wa 1723/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

zł. Na posesji stoi sześć pustych szklarni. Szklarnie nie są użytkowane ponieważ od [...] lipca 2019 r. żona zawiesiła działalność rolniczą związaną z prowadzeniem...
podatek rolny - 9,33 zł podatek od nieruchomości -11,83 zł opał (węgiel) - 256,25 zł (faktura za rok 2018), • ubezpieczenie nieruchomości -100,50 zł, • zakup leków...

I SA/Gl 453/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-27

., gdzie odmówiono mu umorzenia zadłużenia. Wskazał także, iż 'bankrut' ZUS nie mógł inaczej postąpić z jego wnioskiem, gdyż kasa ZUS 'jest pusta'. Stwierdził, że odnoszenie...
potwierdzających wysokość ponoszonych opłat eksploatacyjnych (tj. faktur VAT, rachunków)., - wyjaśnienie czy wskazana kwota wydatków oprócz opłat za media, prąd itp. obejmuje zakup...