Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

V SA/Wa 495/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-05

, gdyż nie mają one ani 'pustego', a tym bardziej sprzecznego brzmienia, lecz zakres ograniczony wyłącznie do sytuacji, gdy środki (lub mienie) przekazywane są z sektora finansów...
prawidłowo do kwoty [...] zł (faktury przedstawiono na łączną kwotę [...] zł)., Natomiast na [...] umowa przewidywała dotację w kwocie [...] zł. [...] przedłożyło rachunki...