Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 758/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-23

i promocja szkół, zakup materiałów dydaktycznych z firmy 'B' - puste faktury, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakup skoroszytów...
i kołonotatników z firmy 'A' - puste faktury) nie mogły być finansowane z dotacji w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Znajduje...