Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 357/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-03

;, - wydatki na reklamę i promocję w kwocie [...] zł;, - wydatki na organizację szkoleń dla pracowników w kwocie [...] zł;, - zakup materiałów dydaktycznych (tzw. puste faktury...
(tzw. puste faktury VAT) z: C Sp. z o.o. w kwocie [...] zł, firmy D w kwocie [...] zł;, - zakup wartości niematerialnych i prawnych w kwocie [...] zł;, - odsetki...

V SA/Wa 1775/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

przez wykonawcę robót 'była fakturami pustymi, opiewającymi na usługi, które nie zostały dostarczone'. Parafia nie zgodziła się również z ustaleniem Ministra jakoby koszt...
stwierdził, że parafia nie zgadza się z ustaleniami kontroli oraz że rzeczywisty koszt zadania jest tożsamy z określonym w umowie. Powoływał się w tym zakresie na faktury...

I GSK 2863/18 - Wyrok NSA z 2019-02-06

zauważył Sąd I instancji, obciążenie wierzyciela kosztami zajęcia 'pustych' rachunków bankowych byłoby formą nieuzasadnionej dolegliwości za realizowanie swoich ustawowych...
oraz że w okresie od stycznia do października 2017 r. nie wystawiła żadnej faktury sprzedaży. W dniu [...] listopada 2017 r. poborca skarbowy sporządził raport o niemożności...