Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 1073/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-19

dowodów i wyjaśnień, w tym dotyczących przedłożonych w toku postępowania faktur., W odpowiedzi na to wezwanie strona w piśmie z dnia 9 czerwca 2014 r. wyjaśniła, że z uwagi...
na fakturach VAT. Kolejnym pismem z dnia 10 marca 2015 r. strona - powołując się na udostępnienie jej przez UKS w B. dokumentów źródłowych za 2010 rok - przesłała...

V SA/Wa 1631/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

wynagrodzenia oraz koszty utrzymywania 'pustych' pomieszczeń Świetlicy (np. czynsz i media). Towarzystwo chętnie 'utrzymywałoby ciągłość' funkcjonowania Świetlicy tj...
kulinarnych jako dodatku do deserów, a nie jako samodzielnego napoju, organ odwoławczy nie odniósł się do tej argumentacji, jak i zapisów zawartych w fakturach, dotyczących...