Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Okres 2015/02 X
  • Hasło Inne X

I SA/Sz 1067/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-26

Faktura VAT nr [...] na kwotę [...] zł za zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń. Szczegółowa analiza dokumentacji źródłowej przedstawionej w trakcie kontroli wykazała...
roku, do której zawarto aneks nr 1 w dniu 24 listopada 2011 roku. Wartość udzielonej dotacji wynosiła [...] zł., 2.1. Faktura VAT nr[...] , Faktura VAT nr[...] , Faktura VAT...