Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6480 X

II SAB/Wa 353/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

przebiegiem transakcji i czy wykazana wartość tej transakcji jest prawidłowa, tym bardziej, że wystawianie tzw. pustych faktur sprzedaży, które nie dokumentują rzeczywistych...
zawartych z adwokatem I. W. (zwany dalej: 'Adwokatem'); - skanów i kserokopii faktur wystawionych w związku z umowami na świadczenie obsługi prawnej, o których mowa w pkt 1...

II SAB/Ol 84/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-01

wniosek o ponowne wykorzystanie informacji powodowałoby, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste (zob. wyrok WSA w Lublinie z 23 października 2018 r...
, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby zarazem jej udostępnienie w celu ponownego...

II SA/Wa 873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-24

, czy też oświadczenie przedsiębiorcy jest 'puste'. Innymi słowy podmiot zobowiązany do udzielania informacji winien każdorazowo poczynić pełne, samodzielne ustalenia faktyczne...
? Jeśli tak, to wnoszę o udostępnienie tych dokumentów., 20. Wszystkie faktury VAT wystawione przez wykonawcę za wykonanie dostaw poszczególnych pojazdów wraz...

I OSK 1769/17 - Wyrok NSA z 2018-10-18

, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste., Sąd I instancji stwierdził, że w przedmiotowej sprawie wystąpił stan bezczynności...
na rzecz którego dokonano zapłaty, daty zapłaty, kwoty zapłaty, oznaczenia, której faktury wystawionej przez generalnego wykonawcę płatność dotyczy, dokładnej podstawy zapłaty...

II SAB/Go 17/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-27

o ponowne wykorzystanie informacji powodowałoby, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby...
podwykonawcami ze wskazaniem:, - podmiotu na rzecz którego dokonano zapłaty,, - daty zapłaty,, - kwoty zapłaty,, - oznaczenia, której faktury wystawionej przez generalnego...