Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I OSK 1769/17 - Wyrok NSA z 2018-10-18

, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste., Sąd I instancji stwierdził, że w przedmiotowej sprawie wystąpił stan bezczynności...
na rzecz którego dokonano zapłaty, daty zapłaty, kwoty zapłaty, oznaczenia, której faktury wystawionej przez generalnego wykonawcę płatność dotyczy, dokładnej podstawy zapłaty...