Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB/Go 17/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-27

o ponowne wykorzystanie informacji powodowałoby, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby...
podwykonawcami ze wskazaniem:, - podmiotu na rzecz którego dokonano zapłaty,, - daty zapłaty,, - kwoty zapłaty,, - oznaczenia, której faktury wystawionej przez generalnego...