Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2026/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-19

oświadczenia te zawierają wcześniej przygotowany tekst, w którym puste (wykropkowane) miejsca zostały następnie wypełnione przez kontrahentów. W tej sytuacji trudno uznać...
typu 311 (k. 21), faktury na wykonanie oprzyrządowania do produkcji listew i faktur sprzedaży listew (k. 9-18 akt administracyjnych)., Następnie pismem procesowym z dnia...

VI SA/Wa 452/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

te dowody wskazują na źródło pochodzenia towarów sprzedawanych przez nią. Odnosząc się do zarzutu przedłożenia pustych etykiet wyjaśniono, iż były to jedynie etykiety przykładowe...
używania znaku należy rozumieć szeroko, gdyż używaniem znaku jest również nanoszenie go na dokumenty (kwity, faktury). Natomiast co do dowodów na potwierdzenie używania...

VI SA/Wa 451/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

sprzedawanych przez nią. Odnosząc się do zarzutu przedłożenia pustych etykiet wyjaśniono, iż były to jedynie etykiety przykładowe, natomiast z przedłożonych wykazów obrotów...
, gdyż używaniem znaku jest również nanoszenie go na dokumenty (kwity, faktury). Natomiast co do dowodów na potwierdzenie używania przez wnioskodawcę oznaczenia podobnego do znaku...