Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 1147/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-25

zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze - nie przewidując w tym zakresie ogłoszenia oraz że w przypadku nadpłaty zalicza...
nie traktuje o jakichkolwiek innych dokumentach. Dlatego należy uznać, iż § 5 ust. 2 Uchwały zawierał normę pustą. Po wtóre zaś, co trafnie podkreślił Skarżący, sytuacje...