Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Kr 266/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-27

należności ze stosunku pracy, widnieje pusta pozycja, gdyż nie wypłacano skarżącej wynagrodzenia, ponieważ nie miała wtedy dochodu. Jedynym dochodem w roku 2017 wykazanym...
faktur i poniesionych kosztów, dlatego nie można brać pod uwagę dochodu z jednego miesiąca do wyliczenia średniej za rok a tym bardziej do średniej miesięcznej za rok...