Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1426/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-11

podtopiła pomieszczenia budynku mieszkalnego znajdujące się na parterze: kuchnię, 2 pomieszczenia puste i 1 pomieszczenie z hydroforem. M. K. twierdził, że w dwóch pustych...
ale odmówił podpisania protokołu) ustalono, że dwa puste pomieszczenia znajdujące się na parterze domu mieszkalnego w suterynach nie posiadają instalacji elektrycznych (brak...

IV SA/Po 1/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-17

puste., Skarżący podkreślił, że rozpoczynając budowę domu przewidzieli z żoną samodzielną część mieszkalną dla matki. Powyższe rozwiązanie budowlane miało duży wpływ...
żadnych oszczędności. Do skargi zostały dołączone zawiadomienia o najbliższej spłacie kredytu / pożyczki, faktura za prąd i potwierdzenie przelewu płatności tej faktury...

I OSK 323/14 - Wyrok NSA z 2015-09-10

do stycznia 2013 jeden i przydziału kwaterunkowego drugi), natomiast trzecie mieszkanie jest puste. Opłaty za wynajem są zajęte przez komornika w związku z zaległymi...
za lipiec 2012r wynosił zatem 474,00 zł, natomiast udokumentowane wydatki to opłata za pokój w hotelu w wysokości 620 zł oraz faktura za leki w wysokości 12,40 zł. Należność...

III SA/Kr 13/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-09

najmu do stycznia 2013 jeden i przydziału kwaterunkowego drugi), natomiast trzecie mieszkanie jest puste. Opłaty za wynajem są zajęte przez komornika w związku...
za pokój w hotelu w wysokości 620 zł oraz faktura za leki w wysokości 12,40 zł. Należność za pobyt w hotelu do 31 lipca 2012r została uregulowana. Podczas przeprowadzania...

II SA/Lu 48/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-08-11

jej przez organ braku współpracy w pracownikiem socjalnym wskazała, że pracownik socjalny dawał jej do podpisania puste kartki, twierdząc, że je później uzupełni, dlatego...
w szpitalu na skutek nagłego zachorowania, wywołanego nieprawidłową dietą, brakiem lekarstw, na co powołała się we wniosku. Ponadto dostarczone faktury nie potwierdzają...

III SA/Kr 12/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-09

(na zasadzie umowy najmu do stycznia 2013 jeden i przydziału kwaterunkowego drugi), natomiast trzecie mieszkanie jest puste. Opłaty za wynajem są zajęte przez komornika...
to opłata za pokój w hotelu w wysokości 620 zł oraz faktura za leki w wysokości 12,40 zł. Należność za pobyt w hotelu do 31 lipca 2012r została uregulowana. Podczas...

I SA/Wa 961/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-29

, że w uzasadnieniach decyzji organu pomocy społecznej poświadczono nieprawdę, skarżącemu nigdy nie przedstawiano do zawarcia żadnego kontraktu socjalnego, podsuwano puste...
Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] o przyznanie zasiłku okresowego i celowego na zakup opału, butli gazu oraz pokrycia opłaty za faktury za prąd i zakup leków, uzasadniając...

IV SA/Gl 338/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-15

mieszkanie stoi puste, a matce, która pobiera 1 168,88 zł emerytury można zapewnić opiekę w znacznie mniej kosztowny sposób., Oświadczyła, że wraz z siostrą podejmie kroki...
., Zakwestionowała obliczenie organu kosztów wizyt u specjalistów. Jej zdaniem organ przeprowadzając wywiad środowiskowy w sierpniu 2014r., nie mógł uwzględnić faktur i dowodów zapłaty...

IV SA/Po 141/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-18

wskazało, że w aktach sprawy znajduje się faktura nr [...] z [...] sierpnia 2019 r. w wysokości [...] zł za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz że na podstawie faktury...
), napełnienia pustej butli gazowej ([...] zł), zakupu odzieży jesienno-zimowej: kurtki ocieplanej, spodni, butów i czapki ([...] zł). Zdaniem Skarżącego prawidłowo przyznano...

III SA/Kr 2021/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-19

jak jest pusty żołądek. Prośbę o pomoc finansową na lipiec skarżąca złożyła 30 czerwca. Podczas wywiadu środowiskowego uznano tę datę. Dnia 1 lipca udała się do Filii...
jaki będzie koszt sporządzenia takiej dokumentacji lub przedłożyć fakturę wystawioną za jej sporządzenie., Organ przywołał art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 3 u.p.s. Mając...
1   Następne >   2