Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 1047/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-05

. (zwany dalej także 'Wnioskodawcą' lub 'Skarżącym') zwrócił się do Prezydenta Miasta K. o przyznanie pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na: zakup gazu do pustej...
. zasiłek celowy w kwocie [...]zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu opału na sezon grzewczy [...] w tym węgla i drewna opałowego, napełnienia pustej butli gazowej...