Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 2021/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-19

jak jest pusty żołądek. Prośbę o pomoc finansową na lipiec skarżąca złożyła 30 czerwca. Podczas wywiadu środowiskowego uznano tę datę. Dnia 1 lipca udała się do Filii...
jaki będzie koszt sporządzenia takiej dokumentacji lub przedłożyć fakturę wystawioną za jej sporządzenie., Organ przywołał art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 3 u.p.s. Mając...