Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 1048/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-20

[...], [...] lutego 2010 r. o godz. 10:12 wjechał na terytorium Polski przez drogowe przejście graniczne w [...] jako pusty (PSP). W tym samym dniu o godz. 14:17...
nadesłała pismo z dnia 29 kwietnia 2015 r., do którego dołączyła fakturę VAT nr [...] wraz z dokumentami [...], [...], [...], komunikatem [...] - numer własny [...], wyciągiem...

III SA/Lu 1315/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-12

towarów na zestawie samochodowym o numerach [...]/[...] wynikająca z dokumentów (12 zgłoszeń) wynosiła 18.041 kg. Masę ww. zestawu samochodowego (pustego) przyjęto...
z dokumentów (12 zgłoszeń) wynosiła 18.041 kg. Masę ww. zestawu samochodowego (pustego) przyjęto na podstawie wyliczeń z ośmiu przejazdów na poziomie 6.925 kg. Oznacza...