Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 1048/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-20

[...], [...] lutego 2010 r. o godz. 10:12 wjechał na terytorium Polski przez drogowe przejście graniczne w [...] jako pusty (PSP). W tym samym dniu o godz. 14:17...
nadesłała pismo z dnia 29 kwietnia 2015 r., do którego dołączyła fakturę VAT nr [...] wraz z dokumentami [...], [...], [...], komunikatem [...] - numer własny [...], wyciągiem...

I SA/Ol 233/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-28

, że pojazdy były tankowane głównie na bazie, zostawiano wieczorem puste, a rano były tankowane. Przeczyły temu również rozmowy telefoniczne między K. C. i Ł. K., z dnia...
należności celnych i podatkowych., Podał, że organ I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na dowodach w postaci zeznań świadków i wyjaśnień strony, faktur i dowodów...

III SA/Lu 1315/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-12

towarów na zestawie samochodowym o numerach [...]/[...] wynikająca z dokumentów (12 zgłoszeń) wynosiła 18.041 kg. Masę ww. zestawu samochodowego (pustego) przyjęto...
z dokumentów (12 zgłoszeń) wynosiła 18.041 kg. Masę ww. zestawu samochodowego (pustego) przyjęto na podstawie wyliczeń z ośmiu przejazdów na poziomie 6.925 kg. Oznacza...

I GSK 2173/15 - Wyrok NSA z 2017-10-31

w dniu zgłoszenia wynosiła 38 000 kg, a różnica pomiędzy masą środka transportu brutto a masą pustego środka transportu - 20940 kg. Masa brutto towaru według zgłoszenia...
., Naczelnik Urzędu Celnego w P. zwrócił się z zapytaniem do firmy [...]. czy wystawiała fakturę nr [...] z dnia 29 maja 2010 r. na ich sprzedaż. W odpowiedzi firma nadesłała...

III SA/Lu 36/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-14

pustego pojazdu o nr rej. [...] wynosiła 14.920 kg wnioskować należy, że masa ładunku przewożonego tym pojazdem wynosiła około 22.780 kg., Pojazdem tym nie mógł...
na obszar celny Ukrainy bloczki z betonu komórkowego o masie 21.760 kg, zakupione przez I. G. (faktura VAT nr [...]) i załadowane w dniu 6 czerwca 2012 r. na pojazd...

III SA/Lu 1097/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-14

na Ukrainę w dniu 5 lipca 2010 r. wynosiła 36.680 kg, a masa tego pojazdu pustego wjeżdżającego do Polski w tym dniu - 15.040 kg. Wyniki pomiarów wskazują zatem, że w dniu 5 lipca...
przez O. w [...] Oddział w [...] zgodnie z fakturą VAT nr [...] z dnia 5 lipca 2010 r. Ze znajdującej się w przekazanych dokumentach umowy przewozu bloczków wynika...

III SA/Lu 1063/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-22

w [...] i pomiarów na wadze dynamicznej masa pojazdu wyjeżdżającego na Ukrainę w dniu 1 sierpnia 2010 r. wynosiła 35.420 kg, a masa tego pojazdu pustego wjeżdżającego...
816 sztuk, o masie netto 21.250 kg, zakupione przez O. w [...] w [...] zgodnie z fakturą VAT nr [...] z dnia 30 lipca 2010 r. Zgodnie z umową przewozu bloczków...