Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

III SA/Po 131/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-06-27

pełnomlecznej, puste w środku został błędnie zaklasyfikowany do kodu PCN 180620300, gdyż zgodnie z taryfą celną kod 1806 to czekolada i inne przetwory spożywcze...
, 46, 47 typ 111. Zarzucono, iż w zgłoszeniach pole 12 jest puste, ponieważ warunki kontraktu ustanowiły bazę dostawy na warunkach CIP, co widoczne jest w załączonych...

III SA/Kr 96/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-18

z Chin. Do zgłoszenia celnego dołączono m.in. fakturę nr [...] z dnia [...].2001 r., wystawioną przez firmę B z Belgii, na kwotę [...] USD. Towar objęty został procedurą...
z tytułu zapłaty za towar ujęty w fakturze nr [...] oraz nocie kredytowej nr [...] oraz kopii zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa złożonego w Prokuraturze., Skarżący...

III SA/Kr 573/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-24

pustego środka transportowego, listy przewozowe CMR, które dotyczyły odcinka transportu nie spornego, potwierdzenie mierzenia pojazdu, faktury, specyfikacje zawartości...
SAD nr [...]. Do zgłoszeń celnych skarżący dołączył m.in. faktury nr [...] z dnia 12.05.2003r i nr [...] z dnia 23.05.2003 r. oraz listy przewozowe CMR. Przedmiotowy towar...