Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Bd 4/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-19

przez ww. podmioty nie odpowiada rodzajowi faktycznie dostarczonych towarów. W rzeczywistości wystąpił obrót pustymi fakturami, którym towarzyszyły transakcje, ale z udziałem...
. podmioty nie odpowiada rodzajowi faktycznie dostarczonych towarów do skarżącej. W rzeczywistości wystąpił obrót 'pustymi' fakturami, którym towarzyszyły transakcje...

I GSK 1333/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

dynamicznej, masa pojazdu wyjeżdżającego z RP na Ukrainę w dniu [...] września 2010 r. wynosiła 17.040 kg, a masa tego pojazdu pustego wjeżdżającego do RP wynosiła 6.900 kg...
(pomiary masy pustego pojazdu pochodzą z dnia [...] czerwca 2010 r. z uwagi na to, że w dniu wjazdu pojazdu do RP w dniu [...] września 2010 r. masa pojazdu nie została...

I SA/Bk 282/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-06-19

decyzją, skarżąca Spółka w złożonym odwołaniu wskazała, że do faktury wskazanej w zgłoszeniu celnym nie były dokonywane żadne korekty i tym samym wartość tego towaru...
nie uległa zmianie. To powoduje, zdaniem Spółki, że wartość wskazana na fakturze przyjętej do odprawy obejmuje cenę faktycznie zapłaconą lub należną, co wyczerpuje przesłanki...

I GSK 64/16 - Wyrok NSA z 2018-01-30

Polski i Ukrainy na ich obszar celny wjeżdżają puste środki transportu (załadowane po stronie polskiej) lub clili zupełnie inny towar na podstawie fałszywych faktur, w celu...
. [...] pojawił się w B. S.A. w D., gdzie został dokonany zakup i załadunek 760 bloczków komórkowych (pustaków), łącznie 19 palet. W związku z załadunkiem wystawiona została faktura...

III SA/Lu 1217/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-21

z RP na [...], wynoszącą 37960 kg. W dniu 8 września 2010 r. masa tego samego pojazdu pustego wjeżdżającego do RP wynosiła - 14880 kg. Pomiary te wskazują, że masa towaru...
Wspólnoty wg faktury Nr [...] z dnia 9 lipca 2010 r. i składowany był w składzie celnym Nr [...] prowadzonym przez Firmę Handlową [...] sp. z o.o., Przesyłka objęta...

III SA/Gd 951/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-08

manipulacyjne, czy też wypełnienie dokumentów. Agencji bookingowa, agent lub spedytor dostarczał kopię chińskich faktur i listu przewozowego na poparcie importowej odprawy...
na pusty kontener (zlecenie zawierało nr konkretnego kontenera), do którego miały być załadowane towary po magazynowaniu w celu dalszej wysyłki. Przedstawiana...

I GSK 63/16 - Wyrok NSA z 2018-01-30

wskazuje na ingerencję w nałożone pierwotnie zamknięcie celne o nr [...]. Organ podkreślił także, że nie bez znaczenia w sprawie jest fakt, iż pusty środek transportu...
, dokumentów przewozowych, faktur lub innych dokumentów potwierdzające dokonanie zapłaty za przewóz w sytuacji gdy strona nigdy nie posiadała takiej dokumentacji gdyż nigdy...