Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Bd 347/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-18

. byli tylko wystawcami 'pustych' faktur firmujących dostawę paliwa, którego J. sp. z o.o. nie nabywało, nie posiadało i nie sprzedawało w 2011r. Postępowanie kontrolne wobec...
się do procederu prowadzenia pozornych czynności zakupu i sprzedaży oleju napędowego oraz wprowadzenia do obiegu (wystawiania na rzecz swoich odbiorców) tzw. 'pustych...

III SA/Kr 1706/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-18

się w aktach sprawy dotyczy wjazdu tego pojazdu jako pustego do Polski w dniu 14 czerwca 2010 r. Zatem można domniemywać, że towar załadowany w K w dniu 19 kwietnia 2010 r...
. - okucia meblowe o wartości 92.085,00 zł, ujęty w fakturach VAT z dnia 19 kwietnia 2010 r. nr [...], [...] oraz [...]. Towar został załadowany na środek transportu...

III SA/Lu 1613/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-30

na [...] w dniu [...] r. wynosiła [...] kg, a masa tego pojazdu pustego wjeżdżającego do RP wynosiła [...] kg (pomiary masy pustego pojazdu pochodzą z dnia [...] r. z uwagi...
[...]., z których wynika, że masa pojazdu ładownego wyjeżdżającego z RP na [...] wynosiła [...] kg, a w dniu [...] r. masa pojazdu pustego wjeżdżającego do RP wynosiła - [...] kg., f...

III SA/Gl 320/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-19

ostatniego wiersza opisu, przekreślając puste miejsce., Eksporter występujący z wnioskiem o wystawienie świadectwa przewozowego EUR. 1 lub EUR-MED jest zobowiązanv...
bez pozostawienia wolnych wierszy. Jeżeli pole nie jest wypełnione w całości, należy nakreślić poziomą linię poniżej ostatniego wiersza opisu, przekreślając puste miejsce...

III SA/Lu 578/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-19

o nr rej. [...] wynosiła 16.880 kg, a według pomiaru z dnia [...] czerwca 2010 r. masa tego pojazdu, ale pustego wjeżdżającego do RP, wynosiła 6.900 kg. W wyniku porównania...
masy towarów wynikającej z dokumentów (26.975,74 kg) ze wskazaniami wagi pojazdu ładownego i pustego ustalono, że na pojeździe mogło brakować około 17 ton towaru (16.880...

III SA/Kr 1572/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-17

z deklarowanych dokumentów i waga pustego środka przewozowego wynosiła minus 1332,15 kg. Funkcjonariusze celni nanieśli adnotację o zmianie numerów rejestracyjnych pojazdu w polu 18...
do obrotu wg dokumentu [.....]. Różnica między wagą towaru ustaloną na przejściu granicznym w D. według wagi dynamicznej a wagą towaru zgłoszonego na Ukrainie i pustym środkiem...

I SA/Bk 339/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-27

w składzie podatkowym i powrocie pustych cystern do ważenia, co wiąże się z zakończeniem procesu ważenia dokonanego w ramach rewizji celnej towaru, a nie kontroli...
. z o.o., zgodnie z zapisami kontraktu, wystawił fakturę korektę dotyczącą zgłoszonego towaru i stwierdził, że różnica w masie towaru w myśl kontraktu nie wpływa na ogólną...

I SA/Rz 1095/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-04-07

opakowań, a stwierdzono 743 opakowania i dodatkowo 44 puste kartony., Funkcjonariusze Oddziału Celnego, którzy zostali skierowani do kontroli towaru złożonego w magazynie...
składowania nr [...] prowadzonego przez skarżących prowadzący zgłosili i wprowadzili towar w postaci pasów z napinaczami oraz linek holowniczych w ilości: zgodnie z fakturą 14430...