Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 1029/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-11

. Według organu, faktury te nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Były to tzw. 'puste faktury', z którymi nie wiązała się rzeczywista sprzedaż towaru...
przynajmniej taka, jak wskazana na nich ilość oleju, sprzedanego jako olej napędowy, była w posiadaniu skarżącej. Na tym polegało wykorzystywanie takich 'pustych' faktur...

I GSK 1507/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

oraz zaplombowaniem wyraźnie widoczne są puste przestrzenie, wynikające z niezaładowania przez eksportera 261 kartonów wina, wskazujące na niepełne wypełnienie kontenera...
,, - że w przestrzeni ładunkowej kontenera, tuż przed jego zamknięciem oraz zaplombowaniem wyraźnie widoczne są puste przestrzenie, wynikające z niezaładowania...

I SA/Rz 48/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-18

między szlabanami granicznymi Polski i Ukrainy na ich obszar celny wjeżdżają puste środki transportu ( załadowane po stronie polskiej ) lub clili zupełnie inny towar...
, cegieł itp., a nie czosnek., Spółka S. S.A. figurująca na fakturach jako sprzedawca bloczków betonowych wyjaśniła, że nadesłana kopia faktury 'A'AT F'A'SK/9207 z dnia...

I SA/Rz 6/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-18

na ich obszar celny wjeżdżają puste środki transportu (załadowane po stronie polskiej) lub clili zupełnie inny towar na podstawie fałszywych faktur, w celu ukrycia wpuszczania...
figurująca na fakturach jako sprzedawca bloczków betonowych wyjaśniła, że nadesłana kopia faktury VAT [...] z dnia [...] grudnia 2009 r. zawiera nieprawidłowe dane...

I SA/Rz 83/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-16

się do Naczelnika Urzędu Celnego w Z. o przekazanie wyjaśnień od firmy Grupa P. S.A., w tym kwestii faktury nr 2010/FAE/3W/49 i informacji o pojeździe o nr rej. [...]., Dodatkowo...
, a to z kolei wskazuje na ingerencję w nałożone pierwotnie zamknięcie celne o nr UC-PU 2716., Organ podkreślił także, że nie bez znaczenia w sprawie jest fakt, iż pusty środek...

I SA/Rz 964/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-14

do swojego kraju, deklarując, że z obszaru neutralnego między szlabanami granicznymi Polski i Ukrainy na ich obszar celny wjeżdżają puste środki transportu ( załadowane...
betonowych ( zgłoszenie celne 201010004/9/005612 z dnia 1 lipca 2009 r.), Wraz ze zgłoszeniami zostały przedstawione faktury: wystawiona przez O. sp. z o.o. faktura PRO Forma...

I SA/Rz 1056/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-14

na przemyt towarów do swojego kraju, deklarując, że z obszaru neutralnego między szlabanami granicznymi Polski i Ukrainy na ich obszar celny wjeżdżają puste środki...
(pustaków), łącznie 19 palet. W związku z załadunkiem wystawiona została faktura VAT nr [...] z dnia 25.06.2009r. na kwotę 7 751,39 PLN na firmę 'C' sp. j. Z dokumentu WZ...

I SA/Rz 867/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-29

dokumentów powinno być 827 opakowań, a stwierdzono 743 opakowania i dodatkowo 44 puste kartony., Funkcjonariusze Oddziału Celnego, którzy zostali skierowani do kontroli towaru...
A. G. W. S. prowadzący zgłosili i wprowadzili towar w postaci pasów z napinaczmi oraz linek holowniczych w ilości, zgodnie z fakturą 14430 sztuk, zapakowanych wg dokumentów...

I SA/Rz 49/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-16

szlabanami granicznymi Polski i Ukrainy na ich obszar celny wjeżdżają puste środki transportu (załadowane po stronie polskiej) lub clili zupełnie inny towar na podstawie...
betonowych, pismem z dnia 19 marca 2014r. Naczelnik Urzędu Celnego zwrócił się do firmy 'C' S.A. z zapytaniem m.in. czy faktury z 1 grudnia 2009r. i 8 grudnia 2009r...

I SA/Rz 1244/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-02

na ich obszar celny wjeżdżają puste środki transportu (załadowane po stronie polskiej) lub clili zupełnie inny towar na podstawie fałszywych faktur, w celu ukrycia 'wpuszczania...
. Spółka dołączyła dokumenty w postaci faktur eksportowych, komunikatów z systemu NCTS, a także raport kasowy, dowody wpłaty, wyciąg z rachunku bankowego, faktury VAT...
1   Następne >   2