Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 608/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-01

z zawartością. W trakcie rewizji celnej stwierdzono: tekturowy karton z przeciętą taśmą zabezpieczającą bok, wewnątrz puste pudełko i wstążka, wypełnienie kartonowego...
Poczty do kontroli (rewizji celnej) przesyłki nr [...], w trakcie której ujawniono puste opakowanie kartonowe z wypełniaczem (przecięta koperta i oraz taśma na pudelku...

I GSK 1209/12 - Wyrok NSA z 2014-01-16

uzasadnienia). Sąd wskazał dokumenty, które szczegółowo przeanalizowane przez organ celny stanowiły podstawę poczynionych ustaleń, jak: faktura nr 142777 załączona...
był klasyfikowany jako zbiornik (pojemnik) transportowy LN2, 100 - litrowy (vide: faktura), który był standardowym wyrobem firmy - M. - G., znanego producenta techniki gazowej...