Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 245/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-03

dwunastu cystern na wadze elektronicznej ustalając w ten sposób wagę brutto towaru, a następnie odjęto od tej wagi wagę pustego wagonu. Stwierdzono w ten sposób nadwyżkę towaru...
oraz wagi pustych wagonów po wyładunku. Wyniki tych pomiarów uwidocznione zostały na kwitach wagowych. W następnym zdaniu Dyrektor Izby Celnej napisał: ' ... dane...

III SA/Kr 256/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-03

wagi brutto przywiezionego na polski obszar celny towaru oraz wagi pustego wagonu po wyładunku. Wyniki tych pomiarów uwidocznione zostały na kwicie wagowym i przekraczają...
brutto towaru odjęto tarę pustego wagonu. Uzyskano różnicę -nadwyżkę pomiędzy towarem przedstawionym a ujawnionym w wyniku ważenia we wszystkich wagonach . Nadwyżka...

III SA/Kr 244/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-09-19

. dokonano przeważenia dwunastu cystern na wadze elektronicznej ustalając w ten sposób wagę brutto towaru , a następnie odjęto od tej wagi wagę pustego wagonu ustaloną...
przed załadunkiem przez nadawcę towaru ( w zestawieniu wag wskazano natomiast , że ' waga pustego wagonu z belki - tara ' ) . Stwierdzono w ten sposób nadwyżkę towaru w ilości...

III SA/Kr 651/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-03

brutto towaru odjęto tarę pustego wagonu. Uzyskano różnicę -nadwyżkę pomiędzy towarem przedstawionym a ujawnionym w wyniku ważenia we wszystkich wagonach w granicach...
postępowania wynika, że puste wagony były ważone również w dniu [...].2004 r., Wartość celną towaru ustalono na podstawie art.25 kodeksu celnego, który stanowi...

III SA/Kr 249/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-03

pustych wagonów po ich rozładunku. Ilość towaru stwierdzono w ten sposób, że w trzech wagonach różnica w wadze towaru mieściła się w granicach dopuszczalnego błędu ( + 20...
. Nadwyżka towaru została ujawniona poprzez wykorzystanie do obliczeń wagi brutto przywiezionego na polski obszar celny towaru oraz wagi pustych wagonów po wyładunku...

III SA/Kr 168/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-30

przeważenia ośmiu cystern na nieautomatycznej wadze wagonowej z towarem, a następnie dokonano ważenia pustych wagonów na tej samej wadze . Od wagi brutto towaru odjęto wagę pustych...
przedmiotowego zgłoszenia celnego za nieprawidłowe , gdyż zgłoszenie to nie obejmowało ujawnionej nadwyżki towaru., Wbrew zarzutom odwołania ustalenie wagi pustych wagonów...

I GSK 1737/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

załączona faktura z dnia 30 czerwca 1998 r. nr [...] na kwotę 18963 NLG. Dyrektor Urzędu Celnego przyjął zgłoszenie celne jako odpowiadające wymogom formalnym określonym...
- firmą '[...]' BV. W oparciu o wyniki tej kontroli Prezes Głównego Urzędu Ceł zwrócił się do holenderskich służb celnych o weryfikację faktury załączonej do zgłoszenia celnego...

I SA/Kr 486/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-10

potwierdzających, na jaką kwotę dokonano przelewu z tytułu zapłaty za towar ujęty w fakturze i nocie kredytowej. Wątpliwości wzbudził zapis o braku [...] szt. maszynek...
z faktury [...] , bez oznaczenia numeru faktury literą 'C'. Strona dostarczyła organowi celnemu pismo firmy [...] wyjaśniające, iż rozliczenie z tytułu niedoboru towaru nastąpi...

I SA/Kr 2038/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-25

skarżącej, że na tej samej wadze powinna być ustalana waga brutto oraz tara pustych wagonów. W protokołach o stanie przesyłki była zawarta informacja o potrzebie skierowania...
., W uzasadnieniu skarg podniesiono, że organ I instancji nie uwzględnił tolerancji wag, na jakich zostały zważone pełne i puste cysterny. Za nadwyżkę towaru, która nie została...

III SA/Gl 998/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-14

miękkie. Niniejsza pozycja obejmuje je jedynie, gdy występują w zestawach, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej lub maja postać płytek, podków (pełnych lub pustych...
[...] sztuk. Tymczasem z faktury dołączonej do zgłoszenia celnego wynika, iż w tej pozycji zostały ujęte również preparaty do pielęgnacji paznokci o symbolu 07-505...
1   Następne >   3