Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

GSK 778/04 - Wyrok NSA z 2004-08-30

w dniu 16 czerwca 2003 r. pustych 10 cystern po rozładunku towaru stwierdzono nadwyżkę oleju o wadze 300 kg, która nie została zgłoszona organowi celnemu w celu nadania...
w dniach 14 i 16 czerwca 2003 r. cystern wypełnionych olejem napędowym i cystern pustych po rozładunku i wyliczył szczegółowo ilość w kg powstałych nadwyżek, jak i niedoboru...

I SA/Wr 3910/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-06

. nadesłanych przy piśmie nr [...] z dnia [...], oraz dołączonych wyjaśnień funkcjonariusza celnego z dnia [...] wynika, iż funkcjonariusz celny dokonał ważenia pustego...
powstałego długu celnego., 1) wartość celna towarów nielegalnie wprowadzonych:, wartość celną ustalił na podstawie faktury z dnia [...], numer [...]. Ponieważ towar zgłoszony...

SA/Rz 328/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-18

, iż do zgłoszenia celnego dołączona została faktura, dowód pojazdu, dokument identyfikacyjny pojazdu, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym oraz ocena...
nie może być bowiem utożsamiana z wartością rynkową a dowodem na ustalenie wartości transakcyjnej będzie najczęściej faktura. Zakwestionowanie tej wartości może nastąpić jedynie przez porównanie...