Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Sz 1179/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-06-30

w oczekiwaniu na odprawę, pustymi przebiegami powrotnymi. Spółka nie nadesłała żadnych dokumentów, z których wynikałaby stawka za transport na odcinku krajowym w podanej...
dokonującego obrotu towarowego z zagranicą, które powodowałyby naruszenie przepisów celnych. Organy celne były uprawnione do oceny przedstawionych kontraktów i faktur...