Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VI SA/Wa 318/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-15

. Jednocześnie Urząd Kontroli Skarbowej w [...] wskazał, iż podejrzewa, że transakcje sprzedaży przez Spółkę: [...] Sp. z o.o. były fikcyjne i wystawiano jedynie 'puste' faktury...
za zgodność z oryginałem, kopii faktur sprzedaży do aptek w okresie od [...].01.2014 - [...].10.2014 r., W odpowiedzi na powyższe, strona wskazała, iż w ww. okresie dokonała...

VI SA/Wa 209/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

[...] posiadają puste pola ponieważ są wynikiem ruchu wewnątrz magazynowego.Podobnie wyglądała sytuacja dotycząca rozchodu wybranych dostaw dla preparatu [...] 75mg tabl x 28...
dokumentu sprzedaży umożliwiającego weryfikację z rejestrem i ewidencją faktur sprzedażowych lub brak jest daty wystawienia faktury dla produktów leczniczych sprzedawanych...