Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 318/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-15

. Jednocześnie Urząd Kontroli Skarbowej w [...] wskazał, iż podejrzewa, że transakcje sprzedaży przez Spółkę: [...] Sp. z o.o. były fikcyjne i wystawiano jedynie 'puste' faktury...
za zgodność z oryginałem, kopii faktur sprzedaży do aptek w okresie od [...].01.2014 - [...].10.2014 r., W odpowiedzi na powyższe, strona wskazała, iż w ww. okresie dokonała...