Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 814/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-23

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (metalowa butla, 1 szt); 17 02 01 - drewno (deski, stemple, ok. 7...
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi) [zdjęcie z dn. 4 sierpnia 2017: IMG_0412]. Strona zachodnia działki [...], jak i cała...