Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

IV SA/Wa 502/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-14

usuwania wszelkich innych odpadów do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników na odpady nieczystości stałych i bieżącego wywożenia zbelowanej makulatury, pustych beczek...
stałych i bieżącego wywożenia zbelowanej makulatury, pustych beczek, pojemników metalowych i folii. Organy wskazując jednak, iż D. G. nie posiadał zezwolenia, o którym mowa...

IV SA/Wa 503/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-14

do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników na odpady nieczystości stałych i bieżącego wywożenia zbelowanej makulatury, pustych beczek, pojemników metalowych i folii. D. G.nie...
nieczystości stałych i bieżącego wywożenia zbelowanej makulatury, pustych beczek, pojemników metalowych i folii. Organy wskazując jednak, iż D. G. nie posiadał zezwolenia...