Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wa 337/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-01

pracy zarobkowej z uwagi na bezrobocie, nie zabezpieczył środków na poczet sporów z tytułu rzekomego posługiwania się 'pustymi fakturami'. Nadto uznał, ze przedstawił...

III SA/Wa 3335/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-18

' jest m.in. wystawianie przez spółkę faktur, które nie dokumentują faktycznych zdarzeń gospodarczych (tzw. 'pustych faktur') oraz odliczanie podatku naliczonego...
na podstawie takich faktur. W orzecznictwie kładzie się nacisk na to, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien przewidzieć konieczność ponoszenia kosztów spraw...

III SA/Wa 52/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-25

faktycznych zdarzeń gospodarczych (tzw. 'pustych faktur'), to począwszy od wskazanej daty powinna liczyć się z kosztami 'dochodzenia do prawdy' - tym bardziej z uwagi...
się przed organami podatkowymi od czerwca 2014r. w sprawie 'rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania' jest m.in. (rzekome) wystawianie przez Spółkę faktur, które nie dokumentują...

III SA/Wa 3335/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-23

przewidzieć obecnego postępowania, gdyż zarzucany proceder wystawiania pustych faktur nie miał miejsca., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje...

I SA/Sz 546/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-06

ostatnich trzech kwartałów nie miała miejsce jakakolwiek sprzedaż, w związku z czym ewidencja sprzedaży VAT jest pusta, Spółka nie prowadzi ewidencji kasy, ani nie posiada...
wydatki stanowią wyłącznie opłaty czynszowe, z zapisów w rejestrach VAT wynika, że Spółka jedynie otrzymuje faktury, nie wynika z nich, że Spółka ponosi wydatki. Spółka...