Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Po 33/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

do Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Sp. z o.o. z siedzibą R. na rzecz, m.in. firmy T...
roku oraz za kwiecień, maj i wrzesień 2016 roku. Organ włączył do akt sprawy: zestawienia pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Spółka...

I FSK 1125/20 - Wyrok NSA z 2021-08-26

tzw. 'puste faktury' w sytuacji, gdy wszczęto postępowanie karnoskarbowe w sprawie o przestępstwo z art. 56 KKS (mające polegać na składaniu niezgodnych z prawdą oświadczeń...
zawartych w deklaracjach VAT-7 za lata 2012-2013) wobec wystawcy przedmiotowych faktur i w postanowieniu tym nie wskazano i nie określono odbiorców 'pustych faktur...

III SA/Wa 21/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-31

i nie potwierdzają faktycznie wykonanych usług, są zatem pustymi fakturami i nie odzwierciedlającymi rzeczywistego przebiegu transakcji, zatem nie mogą stanowić podstawy ustalenia...
i dotyczył dużej grupy podatników 'zainteresowanych nabyciem faktur kosztowych' (tzw. pustych faktur)., Po analizie i podsumowaniu sprzedaży wynikającej z wystawionych...

I FSK 964/21 - Wyrok NSA z 2021-08-26

wynikający z faktur wystawionych przez podmiot, który spornych usług nie wykonał i wystawił tzw. 'puste faktury' w sytuacji, gdy wszczęto postępowanie karnoskarbowe w sprawie...
faktur i w postanowieniu tym nie wskazano i nie określono odbiorców 'pustych faktur' zaś o wszczęciu tego postępowania oraz zawieszeniu biegu terminu przedawnienia spornych...

I SA/Bd 373/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-17

rzetelności dostaw na rzecz kontrahentów Spółki PW [...]. Samo posiadanie tzw. 'pustych' faktur nabycia towarów nie jest równoznaczne z wykluczeniem realizowania przez podatnika...
towar i stąd pojawiły się u niej faktury od rzekomej firmy M. S.. Zdaniem organu spółka miała świadomość, że zakwestionowany podmiot wystawiał 'puste' faktury mające...

I SA/Ol 449/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

Mahageben oraz David, a także porządkujący w orzecznictwie sądów administracyjnych zagadnienie tak zwanych pustych faktur, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11...
towarów do Strony. Firmy jedynie stwarzały pozory formalnego istnienia, wystawiając puste faktury, niedokumentujące rzeczywistych transakcji handlowych. Podmioty te zostały...

I SA/Po 152/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-18

.. Są to tzw. 'puste faktury', które nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, zatem nie mogą stanowić podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek...
nie wykonała usług w zakresie konsultingu i doradztwa, wskazanych na ww. fakturach wystawionych na rzecz firma A B. G.. Są to tzw. 'puste faktury...

I SA/Gd 733/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-08-25

organ uznał ww. faktury za puste, niedające prawa do odliczenia podatku naliczonego z nich wynikającego, bowiem Spółka C nie wykonała zafakturowanych usług., 4. Spółka...
działając na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów stwierdził, że wystawione przez E Sp. z o.o. fakturyfakturami pustymi...

I SA/Po 438/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-18

VAT, na których jako dostawca figuruje firma C Z. B. nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Są to tak zwane puste faktury, które zostały wprowadzone...
z tym w/w faktury wystawione przez firma D oraz PPHU H. W. są 'pustymi fakturami', których celem było dokumentowanie operacji gospodarczych, które w rzeczywistości nie zostały wykonane...

I SA/Lu 264/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-08-25

faktur przedstawiony na s. 5 kontrolowanej decyzji organu). W zakwestionowanych fakturach opisano jako przedmiot transakcji przede wszystkim: tonery, puste tonery, drukarki...
w rozliczeniu VAT faktury pozbawione związku z rzeczywistością, W następstwie prawidłowo organ przyjął, że w realiach analizowanej sprawy mamy do czynienia z pustymi fakturami...
1   Następne >   +2   +5   7