Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 2554/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-02

2017 r. brak jest faktur ujętych w ewidencjach zakupu, które wystawione zostały przez U. oraz T. sp. z o.o., Wystawiane przez Stronę puste faktury nie skutkowały...
powstaniem należności, które mogła egzekwować od R.R. Identycznie w przypadku pustych faktur wystawionych przez R.R. i T. sp. z o.o. - nie istniało zobowiązanie, które Strona...

III SA/Po 33/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

do Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Sp. z o.o. z siedzibą R. na rzecz, m.in. firmy T...
roku oraz za kwiecień, maj i wrzesień 2016 roku. Organ włączył do akt sprawy: zestawienia pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Spółka...

III SA/Wa 2709/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

firmy J. nie stwierdzono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu przychodów w 2012 r. Organ pierwszej instancji stwierdził natomiast, że Podatnik zaewidencjonował 'puste faktury...
fakturami wystawionymi przez PUH A. i dalszego odsprzedawania paliwa na stacji paliw w C. Dowodami potwierdzającymi, że I. S. dokonywał 'zakupu pustych faktur...

III SA/Wa 752/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-16

okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2012 r. stwierdzono, iż firmy pod nazwą B., były wykorzystywane do procederu wystawiania tzw. 'pustych' faktur VAT sprzedaży...
VAT, a odbiorcy 'pustych faktur' mieli świadomość, iż nie dokumentują one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, gdyż sami o takie faktury do niego występowali., Organ...

III SA/Wa 361/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

w dniu 6 marca 2018 r. przyznał, że posiadane faktury wystawione m.in. przez J. Sp. z o.o., PHU Z. i T. nie dokumentowały dostaw oleju napędowego do firmy G.. Były to puste...
, które służyły jako podkładka pod rzeczywiste dostawy paliwa, które były od R. i J.. Puste faktury z firm PHU Z., T. były dostarczane do niego przez Z. N., natomiast do J. Sp...

III SA/Wa 133/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, tzw. puste faktury, tytułem usług budowlanych na rzecz T. S.A. oraz podmiotów powiązanych osobowo, tj. S. sp. z o.o. i S. sp. z o.o. Ponadto...
stwierdzono, że Strona bezpodstawnie dokonała zmniejszenia podatku należnego, dokonując korekt wystawionych faktur oraz niezasadnie odliczyła podatek naliczony z faktur...

I SA/Rz 705/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-28

stalowych., M.S. wyjaśnił, że z tytułu wystawiania pustych faktur, między innymi dla skarżącego, otrzymywał od ich nabywców 50 % wartości podatku od towarów i usług. Odnośnie...
elementy stalowe. Opisał też szczegóły swojej współpracy z K.B. i P.C. , w ramach której odbywał się obrót pustymi fakturami., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...

I SA/Ke 519/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-11-25

świadczy o tym, że M. R. brał udział w procederze wystawiania pustych faktur zawierając transakcje z [...], [...], F. M., B.. Za takim przyjęciem zdaniem organu świadczy...
., Sytuacja majątkowa podatnika świadczy o tym, że nie dysponuje on odpowiednimi aktywami do uiszczenia podatku. Każdy podmiot biorący udział w obrocie pustymi fakturami...

II FSK 883/19 - Wyrok NSA z 2021-02-05

z czym spółka dysponowała nadwyżką ilości paliwa wykazanego w fakturach nad ilością dostarczoną rzeczywiście, którą mogła wykazać w pustych fakturach...
. E. R. zeznał, że jednym z nabywców tych tzw. pustych faktur był skarżący M. G. Skarżący składał zamówienia na puste faktury u E. R. i odbierał je osobiście w Ł...

II FSK 39/19 - Wyrok NSA z 2021-02-05

nadwyżką ilości paliwa wykazanego w fakturach nad ilością dostarczoną rzeczywiście, którą mogła wykazać w pustych fakturach, które nie dokumentowany dostawy paliwa...
, że jednym z nabywców tych tzw. pustych faktur był Skarżący M. G. Skarżący składał zamówienia na puste faktury u E. R. i odbierał je osobiście w L. w siedzibie spółki F...
1   Następne >   +2   +5   +10   53