Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 2554/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-02

2017 r. brak jest faktur ujętych w ewidencjach zakupu, które wystawione zostały przez U. oraz T. sp. z o.o., Wystawiane przez Stronę puste faktury nie skutkowały...
powstaniem należności, które mogła egzekwować od R.R. Identycznie w przypadku pustych faktur wystawionych przez R.R. i T. sp. z o.o. - nie istniało zobowiązanie, które Strona...

III SA/Wa 498/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

, nie sposób uznać, że Skarżący działał w obrocie gospodarczym w tzw. 'dobrej wierze'. Dokonywał bowiem nabyć na podstawie 'pustych' faktur, które nie dokumentowały...
wprowadzania do obrotu pustych faktur., Organ odwoławczy przytoczył treść zeznań J. K. złożonych podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przeprowadzonego 29 lipca...

III SA/Wa 2533/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

dokumentowały faktycznie sprzedane towary w około 20%, w pozostałym zakresie były to puste faktury. Zeznał również, że miał dostęp do tańszych materiałów, ponieważ kupował...
. oświadczył, że w 70% wystawiał na rzecz B. puste faktury, zaś w 30% sprzedawał jej materiały budowlane, które nabywał uprzednio w nieudokumentowany sposób. Nie było zatem...

III SA/Po 33/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-17

do Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] zestawienie tzw. pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Sp. z o.o. z siedzibą R. na rzecz, m.in. firmy T...
roku oraz za kwiecień, maj i wrzesień 2016 roku. Organ włączył do akt sprawy: zestawienia pustych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez spółkę B. Spółka...

I FSK 2039/17 - Wyrok NSA z 2021-12-03

nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od towarów i usług: udział w karuzeli podatkowej, świadome wykorzystanie w rozliczeniu pustych faktur, wreszcie nadużycie prawa, nie wskazując...
podatku od towarów i usług posłużył się pustymi fakturami, czy też doszło do nadużycia prawa. Każde z tych zjawisk ma inny przebieg i odmienne skutki podatkowe, każde wymaga...

III SA/Wa 2709/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

firmy J. nie stwierdzono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu przychodów w 2012 r. Organ pierwszej instancji stwierdził natomiast, że Podatnik zaewidencjonował 'puste faktury...
fakturami wystawionymi przez PUH A. i dalszego odsprzedawania paliwa na stacji paliw w C. Dowodami potwierdzającymi, że I. S. dokonywał 'zakupu pustych faktur...

III SA/Wa 532/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

z firmy M. K.. Zaś ze złożonych przez niego zeznań, podczas przesłuchania w dniu 26 lipca 2018 r. wynika, że w 70% przypadków wystawiał on na rzecz B. 'puste faktury...
posługiwania się nierzetelnymi fakturami, zarówno przez M. G., jak i przez Stronę., Podkreślił, że firma Skarżącego uczestniczyła w procederze polegającym na nabywaniu pustych...

I SA/Ol 642/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-15

, ale przede wszystkim potencjalnego, zagrożenia uszczuplenia budżetu państwa. Jak podniesiono, podatek wykazany w pustych fakturach został w całości odprowadzony do budżetu państwa...
. Skarżący w deklaracjach VAT-7 nie wykazywał bowiem kwot podatku naliczonego, które pomniejszałyby wartość podatku wykazanego na pustych fakturach. W takim stanie rzeczy...

III SA/Wa 752/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-16

okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2012 r. stwierdzono, iż firmy pod nazwą B., były wykorzystywane do procederu wystawiania tzw. 'pustych' faktur VAT sprzedaży...
VAT, a odbiorcy 'pustych faktur' mieli świadomość, iż nie dokumentują one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, gdyż sami o takie faktury do niego występowali., Organ...

III SA/Wa 361/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

w dniu 6 marca 2018 r. przyznał, że posiadane faktury wystawione m.in. przez J. Sp. z o.o., PHU Z. i T. nie dokumentowały dostaw oleju napędowego do firmy G.. Były to puste...
, które służyły jako podkładka pod rzeczywiste dostawy paliwa, które były od R. i J.. Puste faktury z firm PHU Z., T. były dostarczane do niego przez Z. N., natomiast do J. Sp...
1   Następne >   +2   +5   +10   72