Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 731/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

Spółki) i procederem wystawiania faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku...
, a odbiorcy faktur mieli świadomość, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013 r. R.B. pieczątka firmowa, zabezpieczona w czasie przeszukania...

III SA/Wa 730/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

-księgowymi spółki (miał również dostęp do rachunków bankowych Spółki) i procederem wystawiania faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur...
, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku, a odbiorcy faktur mieli świadomość, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013...

III SA/Wa 732/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

faktur kosztowych. Spółka zajmowała się wyłącznie wystawianiem pustych faktur, większość jej kontrahentów nie miała żadnego majątku, a odbiorcy faktur mieli świadomość...
, że kupują 'puste faktury'. Okazana w trakcie przesłuchania w dniu 13 marca 2013 r. R. B. pieczątka firmowa, zabezpieczona w czasie przeszukania zajmowanych przez niego...

I FSK 367/18 - Wyrok NSA z 2020-10-21

w procederze wystawiania pustych faktur - jako wystawca i odbiorca - i miał świadomość co do charakteru tych transakcji. Odliczenie podatku naliczonego z faktur...
w tym względzie), a wystawienie pustych faktur skutkowało zastosowaniem art. 108 ust. 1 u.p.t.u., gdyż skarżący wprowadził te faktury do obrotu prawnego. Podatek należny...

III SA/Wa 1969/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-18

, a sporne faktury VAT nie potwierdzają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Są to tzw. puste faktury i nie mogą stanowić podstawy zapisów w rejestrach nabyć VAT za 2014 r...
w okresie rozliczeniowym styczeń - sierpień 2014 roku z uwagi na rzekome 'puste faktury' od tego podmiotu rzekomo firmującego działalność innej osoby,, b) art. 88 ust. 3a pkt. 4...

III SA/Wa 2297/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15

się wystawianiem i wykorzystywaniem 'pustych' faktur na olej napędowy, nie wyklucza możliwości faktycznego dokonywania dostaw paliwa do swoich klientów. Zaproponował...
postawienie hipotezy, że nabywanie przez I.S. faktur od A.N. mogło służyć nie tyle wprowadzaniu do obrotu pustych faktur, lecz legalizacji pochodzenia towaru w postaci paliwa...

I SA/Gl 1206/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-09

przeprowadzonych transakcji pomiędzy ww. podmiotami w celu zobrazowania prowadzonego przez te podmioty w 2012 r. procederu obrotu 'pustymi fakturami', co skutkowało...
czasie działań całkowicie eliminujących ryzyko jakichkolwiek strat we wpływach podatkowych. Przede wszystkim wystawiając w miesiącu sierpniu i wrześniu 2012 r. puste faktury...

III SA/Wa 1395/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-15

świadomość, że firma ta była słupem'. J. N. przesłuchany 7 stycznia 2016r. przyznał się do uczestniczenia w obrocie pustymi fakturami różnych firm, m.in. P. oraz szczegółowo...
opisał okoliczności, określając udział poszczególnych osób w procederze wystawiania pustych faktur, dostarczania ich do I. S., dokonywania rozliczeń, itp., cyt...

III SA/Wa 1131/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-26

. przesłuchany 7 stycznia 2016r. przyznał się do uczestniczenia w obrocie pustymi fakturami różnych firm, m.in. P. oraz szczegółowo opisał okoliczności, określając udział...
poszczególnych osób w procederze wystawiania pustych faktur, dostarczania ich do I. S., dokonywania rozliczeń, itp., cyt. : 'W międzyczasie A. zadzwonił do mnie i powiedział...

I FSK 1948/17 - Wyrok NSA z 2020-10-14

, jednakże w ocenie organu odwoławczego podjęcie przez stronę działań 'naprawczych' nastąpiło w chwili, w której już wystawienie przez niego pustych faktur zostało wykryte...
, nie było bowiem działaniem podjętym 'w odpowiednim czasie'. W niniejszej sprawie mamy bowiem do czynienia z wystawieniem faktur korygujących do tzw. pustych faktur, po ujawnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   63