Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 932/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

rzeczywistej transakcji. Podkreślił, że sporne w sprawie faktury były tzw. pustymi fakturami, zaś działanie podatnika miało na celu wygenerowanie większych kosztów uzyskania...
, ale z zatajeniem wobec osób trzecich (nabywców) prawdziwego podmiotu realizującego tenże obrót.' W konsekwencji przyjęcia trzech znaczeń pojęcia pustych faktura, NSA przyjął...

I SA/Lu 706/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-11

stacji paliw, podczas której ujawniono, we wskazanym wyżej okresie, proceder wystawiania na rzecz podmiotów gospodarczych tzw. pustych faktur VAT. Właściwy organ podatkowy...
czynności gospodarczych, tj. sprzedaży paliwa na rzecz tego podmiotu, a tym samym należy uznać je za tzw. 'puste faktury', które nie mogą stanowić podstawy do obniżenia kwoty...

I SA/Wr 829/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

transakcji. Podkreślił, że sporne w sprawie faktury były tzw. pustymi fakturami, zaś działanie podatnika miało na celu wygenerowanie większych kosztów uzyskania...
, czy mamy do czynienia z takimi 'pustymi fakturami', w których jeden podmiot faktycznie realizuje transakcje, a zupełnie inny podmiot wystawia faktury mające rzekomo dokumentować...

I SA/Lu 705/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-11

na rzecz podmiotów gospodarczych tzw. pustych faktur VAT. Właściwy organ podatkowy stwierdził, że faktury te wystawiane były na podstawie wielu paragonów fiskalnych...
. sprzedaży paliwa na rzecz tego podmiotu. Tym samym należy uznać je za tzw. 'puste faktury', które nie mogą stanowić podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę...

I SA/Lu 704/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-11

na rzecz podmiotów gospodarczych tzw. pustych faktur VAT. Właściwy organ podatkowy stwierdził, że faktury te wystawiane były na podstawie wielu paragonów fiskalnych...
należy uznać je za tzw. 'puste faktury', które nie mogą stanowić podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Odwołując się do treści art. 86 ust...

I SA/Wr 931/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

, gdy faktura ta nie dokumentuje rzeczywistej transakcji. Podkreślił, że sporne w sprawie faktury były tzw. pustymi fakturami, zaś działanie podatnika miało na celu...
tenże obrót.' W konsekwencji przyjęcia trzech znaczeń pojęcia pustych faktura, NSA przyjął, że mająca źródło w orzecznictwie TSUE dobra wiara uwzględniona powinna...

III SA/Gl 1035/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego'. Zdaniem podatnika skoro T. W. i spółka 'B' wystawiały...
puste faktury nie posiadając oleju napędowego, to nie mogły do sprzedać podatnikowi. W związku z tym, nie mamy do czynienia z nabyciem i posiadaniem oleju napędowego...

III SA/Gl 1027/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego'. Zdaniem podatnika skoro T...
. W. i spółka 'B' wystawiały puste faktury nie posiadając oleju napędowego, to nie mogły do sprzedać podatnikowi. W związku z tym, nie mamy do czynienia z nabyciem i posiadaniem...

III SA/Gl 1030/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

na to, że faktury na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu...
faktycznego'. Zdaniem podatnika skoro T.W. i spółka B wystawiały puste faktury nie posiadając oleju napędowego, to nie mogły do sprzedać podatnikowi. W związku...

II FSK 761/17 - Wyrok NSA z 2019-01-29

, polegające na błędnym ustaleniu stanu faktycznego sprawy poprzez przyjęcie, że:, - faktury wystawione przez firmę A. N. są 'pustymi fakturami'' i nie dokumentują faktycznej...
. czy dysponował paliwem, które mógł odsprzedawać, czy też faktury opatrzone jego imieniem są 'puste' i nie dokumentują rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych...
1   Następne >   +2   +5   7