Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 1035/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego'. Zdaniem podatnika skoro T. W. i spółka 'B' wystawiały...
puste faktury nie posiadając oleju napędowego, to nie mogły do sprzedać podatnikowi. W związku z tym, nie mamy do czynienia z nabyciem i posiadaniem oleju napędowego...

III SA/Gl 1027/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego'. Zdaniem podatnika skoro T...
. W. i spółka 'B' wystawiały puste faktury nie posiadając oleju napędowego, to nie mogły do sprzedać podatnikowi. W związku z tym, nie mamy do czynienia z nabyciem i posiadaniem...

III SA/Gl 1026/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-28

, że opłata paliwowa jest nienależna z uwagi na to, że faktury na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo...
nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego'. Zdaniem podatnika skoro T. W. i spółka 'B' wystawiały puste faktury nie posiadając oleju napędowego...

III SA/Gl 1030/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

na to, że faktury na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu...
faktycznego'. Zdaniem podatnika skoro T.W. i spółka B wystawiały puste faktury nie posiadając oleju napędowego, to nie mogły do sprzedać podatnikowi. W związku...

III SA/Gl 1032/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-27

oleju napędowego i wystawiała puste faktury, to oczywiste jest, że nie mogła go sprzedać skarżącemu, a skarżący nie mógł go nabyć. Zatem brak jest podstaw faktycznych...
podatnika, że skoro spółka wystawiała puste faktury nie posiadając oleju napędowego, to oczywiste jest, że nie mogła go sprzedać, a co za tym idzie brak jest podstaw...

III SA/Gl 1033/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-28

' nie posiadała oleju napędowego i wystawiała puste faktury, to oczywiste jest, że nie mogła go sprzedać skarżącemu, a skarżący nie mógł go nabyć. Zatem brak jest podstaw faktycznych...
podatnika, że skoro spółka wystawiała puste faktury nie posiadając oleju napędowego, to oczywiste jest, że nie mogła go sprzedać, a co za tym idzie brak jest podstaw...

III SA/Gl 1034/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

, czy też bez podatku akcyzowego. Skoro firma C Sp. z o.o., która nie posiadała oleju napędowego i wystawiała puste faktury, to oczywistym jest, że nie mogła go sprzedać skarżącemu...
dowodom odmówiono wiarygodności. Za niezasadne uznał twierdzenie podatnika, iż skoro Sp. z o.o. wystawiała puste faktury, nie posiadając oleju napędowego, to oczywistym...

III SA/Gl 1031/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-28

akcyzowego. Skoro firma T.W., który nie posiadał oleju napędowego i nie wykazywał ani zakupu ani sprzedaży tego towaru, wystawiał puste faktury, nie posiadając oleju napędowego...
, którym dano wiarę, oraz przyczyny, dla których innym dowodom odmówiono wiarygodności. Za niezasadne uznał twierdzenie podatnika, iż 'skoro T.W. wystawiał puste faktury...

III SA/Gl 1036/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-26

. W., który nie posiadał oleju napędowego i nie wykazywał ani zakupu ani sprzedaży tego towaru, wystawiał puste faktury, nie posiadając oleju napędowego, to oczywistym...
, oraz przyczyny, dla których innym dowodom odmówiono wiarygodności. Za niezasadne uznał twierdzenie podatnika, iż 'skoro T. W. wystawiał puste faktury, nie posiadając oleju...

III SA/Gl 1028/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-26

T. W., który nie posiadał oleju napędowego i nie wykazywał ani zakupu ani sprzedaży tego towaru, wystawiał puste faktury, nie posiadając oleju napędowego, to oczywistym...
wiarę, oraz przyczyny, dla których innym dowodom odmówiono wiarygodności. Za niezasadne uznał twierdzenie podatnika, iż 'skoro T. W. wystawiał puste faktury, nie posiadając...
1   Następne >   2